PPJ prosi o uzupełnienie ankiety

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 stycznia 2021

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” zwraca się do mieszkańców gminy z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystania środków finansowych w nowym okresie programowania. Ankieta będzie aktywna do 20 stycznia 2021 roku.

Serdecznie prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety dostępnej pod linkiem jak niżej:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=eaa5130391a&&c=22554ec2

Ankieta będzie aktywna tylko do 20 stycznia b.r.

Celem ankiety jest zebranie Państwa cennych uwag dotyczących potrzeb lokalnych społeczności w kontekście kolejnego okresu programowania.

Państwa głos jest niezwykle ważny i cenny!

Prosimy o poświęceniu kilku minut, które mogą mieć wpływ na kształtowanie naszej najbliższej przyszłości programowej!

Informacja PPJ

Galeria

  • Powiększ zdjęcie