Gmina Poraj

Akty prawne dotyczące zwierząt

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 t. j.)

a) Niektóre przepisy wykonawcze (krajowe) do w/w ustawy:

b) Niektóre przepisy wykonawcze (wspólnotowe) do w/w ustawy:

 

2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
    (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967 t. j.)

a) Niektóre przepisy wykonawcze (krajowe) do w/w ustawy:

 

3. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
    (Dz. U. z 2018 r., poz. 1207 z późn. zm.)

a) Niektóre przepisy wykonawcze (krajowe) do w/w ustawy:

 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 t. j. z późn. zm.)

a) Niektóre przepisy wykonawcze (krajowe) do w/w ustawy:

 

5. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 t. j. z późn. zm.)

a) Niektóre przepisy wykonawcze (krajowe) do w/w ustawy: