Gmina Poraj

2020 r.

Powiadomienia Wojewódzkiego Centrum Kryzysowego w Katowicach 
o jakości powietrza w województwie śląskim w 2020 roku: