Gmina Poraj

Zasady postępowania i humanitarnego traktowania zwierząt

Zabronione jest znęcanie się nad zwierzętami, przez które należy rozumieć
zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień
zwierzęcia, a w szczególności: