Gmina Poraj

GOK

 

 
Deklaracja dostępności - Gminny Ośrodek Kultury
im. Janusza Gniatkowskiego

 

 

 
Raport o stanie zapewniania dostępności - Gminny Ośrodek Kultury
im. Janusza Gniatkowskiego

 

 

 
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami -
Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego