Warsztaty

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zajęcia w pracowniach odbywać się będą pod okiem doświadczonych instruktorów zawodu, wspierających uczestników w nabywaniu nowych umiejętności.Grupa będzie otrzymywać świadczenie integracyjne wypłacane ze środków Funduszu Pracy oraz dla najbardziej aktywnych przewidziany jest dodatek motywacyjny.

 

Uczestnicy biorą udział w jednym z warsztatów odbywających się w pracowniach: 

  •  ARTYSTYCZNEJ

Wytwarzanie produktów unikatowych i indywidualnych. Warsztat rozwijający wyobraźnię uczestników oraz zdolności manualne i precyzję.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

CIS pracownia artystyczna CIS pracownia artystyczna

  •  BUDOWLANEJ

Budowa, przebudowa, remonty i naprawy murów, tynków, izolacji pionowych i poziomych, wyrównywanie ubytków i szpachlowanie murów i ścian, wykonywania otworów drzwiowych,okiennych i technologicznych, likwidacji mostków termicznych w nadprożach drzwiowych i okiennych, montażu, naprawy i wymiany glazury, terakoty i płytek elewacyjnych, układaniu kostki brukarskiej.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

CIS pracownia budowlana CIS pracownia budowlana

  •  STOLARSKIEJ 

Obróbka drewna, budowa małej architektury drewnianej, domki, altany, ławki, budy dla psa.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

CIS pracownia stolarska CIS pracownia stolarska

  • OGRODNICZEJ

Dbanie i utrzymywanie porządku na terenach zielonych.

Dla uczestników przewidziano zajęcia w ramach integracji społecznej ( komunikacja, budowanie relacji, role życiowe, współdziałanie w społeczności lokalnej, zarządzanie własnym budżetem).

CIS pracownia ogrodnicza CIS pracownia ogrodnicza

 

Każda grupa weźmie udział w następujących spotkaniach :

  • Edukacyjnym  na temat przedsiębiorczości społecznej- przeprowadzone przez doradców JOWES (zapoznanie uczestników z ekonomią społeczną, tworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych),
  • Indywidualnym z doradcą zawodowym  - ustalenie profilu kompetencji zawodowych uczestnika, indywidualny program powrotu na rynek pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
  • Doradztwo prawne  - w zakresie rozwiązywania sytuacji osobistych związanych z prawem pracy, zadłużeniami, trudnościami finansowymi.
  • Aktywny pośrednik - wsparcie w powrocie na rynek pracy. Wyszukiwanie ofert pracy zgodnie z profilem kompetencji i umiejętnościami uczestnika, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych, samodzielnego wyszukiwania ofert pracy.