Badanie ankietowe Urzędu Statystycznego: Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 stycznia 2021

Badanie „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach” jest kwartalnym badaniem ankietowym, realizowanym metodą wywiadu bezpośredniego przez ankieterów, zorientowanym na ocenę skali uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach krajowych izagranicznych,z uwzględnieniem wydatków związanych z wyjazdami.

Jaki jest cel badania?
Dzięki rzetelnie prowadzonym badaniom zdobywamy informację dotyczącą mi. in.:
- liczby wyjeżdżających mieszkańców Polski według miejsca zamieszkania, cech społeczno ‐demograficznych isytuacji materialnej gospodarstwa domowego,
- podróży krajowych długookresowych (z co najmniej czterema noclegami) i krótkookresowych (1‐3 noclegi) orazzagranicznych,
- kierunków w wyjazdów mieszkańców Polski,
- celów i długości podróży,
- rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej,
- głównego środka transportu,
- wydatków poniesionych w związku z podróżą.

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo respondentów oraz pracowników statystyki publicznej, Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że w celu zapobiegania potencjalnej możliwości rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), od 13 marca 2020 r. podstawową formą realizacji badań ankietowych przez pracowników statystyki jest wywiad telefoniczny.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie